automatyka miejska  
 
     

  

Sylwetki

Biuro oraz współpraca z Biurem przez:

Osoby niezależne które, w jakimś stopniu współpracują z Biurem Inżynierskim Automatyki, oraz wyrazili zgodę na przedstawienie się na łamach tej strony mam przyjemność przedstawić niżej...

mgr inż. Marek Burian

Marek Burian

Marek Burian -   Studia ukończyłem na Politechnice Koszalińskiej Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji.

W latach 1990r-2010r byłem związany z koszalińską energetyką przy serwisie urządzeń teletransmisyjnych i systemów zasilających. Praca w ramach własnej działalności gospodarczej od 01.09.2010r.Obecnie projektuje systemy automatyki budynku np. LABRADOR-system

Posiada uprawnienia:

dr inż. Wiesław Madej

Wiesław Madej

Wiesław Madej - Wykładowca Wydziału Elektroniki i Informatyki Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów na Politechnice Koszalińskiej.

Jest - doktorem nauk technicznych w zakresie teorii sterowania.

                   Specjalista z zakresu:                                  

Autor lub współautor ponad 40 publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu elektroniki i automatyki oraz metod sztucznej inteligencji. Promotor ponad 100 prac inżynierskich i magisterskich z zakresu elektroniki i informatyki, w tym z układów sterowania zbudowanych z wykorzystaniem mikrokontrolerów i sterowników PLC. Współautor 15 prac z zakresu systemów sterowania zrealizowanych na zlecenie przemysłu, w tym "Układu imitatora biegu i chodu człowieka" dla Centrum Rehabilitacji "Euromed" w Mielnie.

dr inż. Mariusz Januszewski

Mariusz Januszewski

dr inż. Mariusz Januszewski - adiunkt w Zakładzie Budownictwa i Materiałów Budowlanych Politechniki Koszalińskiej.

Zarówno wykształcenie jak i praca związane są z Koszalinem. W ramach prowadzonej dydaktyki uczy studentów kierunków Budownictwo, Inżynieria Środowiska oraz Geodezja i Kartografia takich przedmiotów jak:

Działa w branży prowadząc własną działalność Biuro Projektowe HORN

Jest autorem ponad 40 publikacji krajowych i zagranicznych w formie artykułów, referatów, a także podręcznika akademickiego o zasięgu krajowym. Od roku 1997 prowadzi firmę zajmującą się kompleksową obsługą inwestora w procesie budowlano-inwestycyjnym. Na potrzeby tak szerokiej działalności firma zatrudnia obecnie 12 osób z różnych branż min. budowlanej, elektrycznej, instalacji sanitarnej oraz geodezyjnej. Zakres posiadanych uprawnień jest na tyle wysoki, że pozwala na realizowanie inwestycji zarówno w fazie projektowej jak i wykonawczej. O rozpiętości zagadnień wykonywanych przez zespół świadczą liczby. Biorąc pod uwagę okres od 2005 roku firma zrealizowała:

dr inż. Mariusz Januszewski posiada uprawnienia:

technik Robert Zieliński

Robert Zieliński

Robert Zieliński elektronik - specjalność elektronika przemysłowa

Absolwent Technikum Elektronicznego w Koszalinie. 35-sto letni staż pracy w zawodzie. Jeden z nielicznych czynnych zawodowo elektroników na ziemi koszalińskiej. Doskonałe połączenie pasji hobbystycznej z wykonywanym zawodem. Prace rozpoczął w roku 1980 w Zakładach Przemysłu Elektronicznego KAZEL w Koszalinie. 1992r szwedzki koncern Variant Konfektion otwiera w Koszalinie filie swojej firmy MPS International Ltd. Zatrudnia się w niej na stanowisku automatyka. Od samego początku powstania filii, bierze czynny udział w czasie nowych uruchomień automatów do produkcji butelek i innych opakowań opartych na tworzywach sztucznych. Praca serwisowa w utrzymaniu ruchu na produkcji. Doskonała znajomość systemów sterowania, różnych peryferii, doskonałej znajomości zależności miedzy sterowaniem a układami wykonawczymi.

Posiada uprawnienia:

Burian Marek rejs próbny rejs próbny rejs próbny GPZ dunowo. Rozdzielnia Burian Marek