widok  
 

Świadectwo charakterystyki energetycznej

pasek

Jeśli jeszcze nie masz świadectwa, a masz potrzebę wykonania jego, to zapraszam do skorzystania z naszej oferty.

 Szybko i w sposób profesjonalny wykonamy dla Ciebie świadectwo charakterystyki energetycznej. Świadectwo jest jednym z wielu obowiązkowych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji technicznej dla nowo oddawanych budynków.

Termin realizacji do 3 dni od chwili zgłoszenia. Informacje które pomogą certyfikatorowi sprawnie wykonać świadectwo są w zakładce "dane do świadectwa" Jeśli nie znasz odpowiedzi na nie certyfikator w ramach zebrania kompletu danych o obiekcie osobiście dokona sprawdzenia

W celu pozyskania niezbędnych informacji potrzebnych do wykonania świadectwa kliknij na link dane do świadectwa

Warto wiedzieć że...

Zgodnie z projektem ustawy o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych Świadectwo Energetyczne:

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy Prawa budowlanego, wszystkie nowe budynki oddawane do użytkowania oraz budynki i lokale sprzedawane lub wynajmowane od 1 stycznia 2009 r muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej.

Świadectwa energetyczne nie są wymagane dla:

Nowelizacja przepisów nałożyła na właścicieli i zarządców nieruchomości nowy obowiązek. W przypadku budynków zasilanych z sieci ciepłowniczej lub budynków z instalacją centralnego ogrzewania właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie.

W przypadku budynków nowo projektowanych, do projektu budowlanego dołączona musi być świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to dokument, który zawiera informacje o zapotrzebowaniu na energię zapewniającą komfortowe użytkowanie domu. Dla użytkownika nieruchomości najważniejszy element takiego certyfikatu to wskaźnik EK (energii końcowej).

- Na podstawie wskaźnika EK można oszacować koszta utrzymania lokalu. W praktyce EK określa, w przeliczeniu na rok i m2 powierzchni użytkowej, ilość energii potrzebnej do ogrzania/chłodzenia lokalu oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest oczywiste, że im mniejsza jest wartość współczynnika EK, to lokal jest mniej energochłonny a tym samym bardziej oszczędny w utrzymaniu co widać w kosztach utrzymania i eksploatacji.

Podstawa prawna

Podstawą prawną na mocy ustawy Ministerstwa Infrastruktury do wystawienia świadectwa charakterystyki energetycznej, w tym przypadku osób z poziomu Biura Inżynierskiego Automatyki jest ukończonie przez te osoby kierunkowych studiów podyplomowych na Politechnice Koszalińskiej

Możliwość zweryfikowania uprawnień

osoby uprawnienione do sporządzania