widok  
 
Labrador system                  

Dokumentacja techniczna systemu

Uwaga! Pliki zawarte w dokumentacji są formatu pdf.

 1. Opis ogólny -  Podstawowe informacje odnośnie systemu automatyki, które są wprowadzeniem do przeglądu dalszej części dokumentacji. Opisane są funkcje bez wnikania w szczegóły systemu
 2. Schemat logiczny - Schemat na którym zaznaczono wszystkie ważniejsze powiązania modułów miedzy sobą jak również umiejscowienie komponentów zewnętrznych takich jak czujki, elektrozawór, wodomierz z nadajnikiem impulsów, wyprowadzenie sygnałów komunikacji z modułem INT-IORS Satela
 3. Schemat instalacyjny - Schemat instalacji tablicy automatyki z rozdzielnica elektryczną, tablicami oświetlenia piętrowego. czujkami, wodomierzem z nad. imp. oraz elektrozaworem
 4. Rozdzielnica elektryczna-schemat - Labrador-system wymusza zmianę tradycyjnej organizacji obwodów w RE. Obwody oświetlenia piętra i parteru przekierowane są na tablice piętrowe 12 i 20 polowe. załączenie każdego z punktów świetlnych rozłącznikiem typu "dzwonkowy". obwód oświetlenia w piwnicy, warsztacie, garażu sterowany w tradycyjny sposób. Wydzielono obwody gniazd dla kuchni, WC. łazienki oraz kuchenki, pralki, zmywarki które nie mogą być powiązane z pozostałymi budynkowymi gniazdami wtyczkowymi z przyczyny możliwości odłączenia zasilania w tych punktach w przypadku wycieku wody. Obwody gospodarcze w piwnicy, garażu warsztacie w przypadku blokady elektrozaworu również są wyłączone. WC, łazienka na pietrze również jest w tej samej grupie sterowania. Wydzielono osobno grupę obwodów stałego zasilania wyłączanych tylko w przypadku pożaru
 5. instalacja tablic piętrowych  - sposób podłączenia tablic piętrowych z tablicą automatyki i rozdzielnicą elektryczna w aspekcie instalacji budynkowej.
 6. Tablica,schemat  - Schemat ideowy systemu .Udostępniono szczegółowy schemat elektryczny który z uwagi na stopień komplikacji jest w wersji "schematu elektronicznego" Kolory na schemacie oznaczają rodzaj napięcia; niebieski 230VAC, czerwony 24V DC różowy 12V DC
 7. Tablica automatyki, rysunek montażu  - schemat montażu. Wersja produkcyjna.
 8. Tablica automatyki lista połączeń  -  Udostępnia się produkcyjna listę połączeń dzięki której jest możliwość samodzielnego montażu zestawu. Wykonując połączenia wg tej listy otrzyma się tablice odpowiadająca rysunkowi montażowemu zgodnemu ze schematem ideowym. kolory oznaczają rodzaj napięcia; niebieski 230VAC, czerwony 24V DC różowy 12V DC
 9. Tablica piętrowa 12 punktowa - Pełny schemat elektryczny tablicy piętrowej która przynajmniej w ilości 1 szt. powinna być w zestawie systemu. Jest ona rozwinięciem tablicy automatyki dzięki którym jest możliwość grupowego sterowania światłem
 10. Tablica piętrowa 20 punktowa - Pełny schemat elektryczny tablicy piętrowej która przynajmniej w ilości 1 szt. powinna być w zestawie systemu. Jest ona rozwinięciem tablicy automatyki dzięki którym jest możliwość grupowego sterowania światłem
 11. Punkt świetlny -  Schemat sterowania jednego punktu świetlnego. Układ stosowany w tablicach 12 i 20 polowych jak również w 7 punktach głównej tablicy automatyki
 12. Połączenie miedzy tablicami - Połączenie linii sygnałowej miedzy tablicami automatyki i tablicą piętrową oraz pokazuje włączenie punktu świetlnego do instalacji elektrycznej domku
 13. Tablica automatyki - Rysunek montażowy wiernie odwzorowujący stan rzeczywistych komponentów elektro-instalacyjnych. Tablica 5 rzędowa 120 modułowa. Rekomendowana nadtynkowa typu BF-Ot-6/144-P firmy EATON z drzwiami transparentnymi.
 14. Tablica automatyki,poziom 01 - Listwa połączeń i sposób zgrupowania wszystkich sygnałów wejściowych i wyjściowych z głównej rozdzielnicy automatyki
 15. Tablica automatyki,poziom 02 - Panel sygnalizacji oraz interfejs komunikacji INT-IORS Satela. Zatrzask licznika to funkcja za pomocą której w określonym czasie jest zliczanie impulsy. Dzięki temu użytkownik może w dogodny sposób kontrolować przepływ, funkcja niezależna od sygnału reset. Funkcja timer licznika w module AQUA odstawia na określony czas automatykę AQUA w celu nielimitowanego poboru wody. Po zadanym czasie funkcja automatycznie powraca do trybu monitorowania przepływu. Fenix ,alarm I stopnia to incydent wykrycia dymu przez jedna z czujek. Skutkuje to sygnalizacja optyczna i akustyczna dzwonu oczekując na potwierdzenie przez użytkownika. LED pożar to II stan alarmu , skutkuje wysłaniem powiadomienia do osób za pośrednictwem SATELA
 16. Tablica automatyki,poziom 03 - Poziom przekaźników sterujących i separujących. Zugi listwy TEST nie są dostępne dla użytkownika. Używane są tylko w czasie uruchomienia systemu, jak również w czasie serwisu. Włącznik mono. timer dym jest włączeniem funkcji mającej za zadanie czasowe wyłączenie czujek dymu z automatycznym powrotem po skończeniu czasu działania funkcji. Funkcja bardzo przydatna w czasie chwilowego kontrolowanego przez użytkownika zadymienia np. na wskutek rozpalania ognia w kominku, imprezach na których się pali papierosy itp... .
 17. Tablica automatyki,poziom 04 - Poziom zarządzania oświetleniem przez moduł Dragon i Dragplus. Zasilacz Dr-60-12 zasila INT-IORS oraz czujki dymu i czadu
 18. Tablica automatyki,poziom 05 - Poziom modułów sygnalizacji pożaru jak i zabezpieczenia przed zalaniem. ROP czyli Ręczny Ostrzegacz Pożaru. Przycisk spełniający tą właśnie funkcję .Aktywując funkcje powiadomienia przyciskiem ROP oznacza to ze jest Pożar i chcemy wezwać pomoc. Przycisk Reset anuluje alarm I stopnia oraz resetuje stan Pożaru. Przycisk Alarm I stopnia , jest to przyjęcie zgłoszenia alarmu wykrycia dymu przez jedną z czujek.
 19. montaż toru wodnego  - Jeden ze sposobów montażu elementów toru wodnego. Wykonanie "obejścia" ułatwia późniejszą eksploatacje. Elektrozawór i filtr podlegają okresowym sprawdzeniu. Układ toru wodnego stosuje się od roku 2013r wraz z zabezpieczeniem przed zalaniem "AQUA contra". AQUA contra jest obecnie w ofercie jako niezależny system.