automatyka miejska  
 

logo NOT koszalin logo UE

Firmę BIURO INŻYNIERSKIE AUTOMATYKI - wsparł w pewnym zakresie projekt 6.2 zrealizowany przez Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie. Firma została pozytywnie zweryfikowana przez tą organizacje wg unijnej procedury otrzymując wysokie notowania za innowacyjność,pomysł i możliwość realizacji. Realizacja tego projektu jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej >>
NOT