Usługa-termowizja, badanie termowizyjne Koszalin

Badania termowizyjne.

Dla wszystkich klientów mających wątpliwości co do stanu izolacyjnego budynku,szczelności temperaturowej budynku, sprawdzenia prawidłowego osadzenia okien, ogrzewania podłogowego czy też stanu rozdzielni elektrycznej.

Polecamy badanie termowizyjne. Badania, przeprowadzone są w sposób profesjonalny z możliwością wykonania raportu nie tylko z zakresu budownictwa, ale i energetyki.

Jest to jedyny bezinwazyjny sposób na znalezienie ulotów ciepła w postaci różnego rodzaju mostków termicznych, wycieków wody ( nie wszystkie przypadki ) lub lokalizacji nadmiernie nagrzewających się złączy elektrycznych.

Wykonywanie termogramów oraz ich interpretacja podparte są doświadczeniem w pracy i studiami inżynierskimi w branży energetycznej, doświadczeniem w branży budowlanej oraz studiami podyplomowymi z budownictwa.

biuro inżynierskie - termowizja, wykres, koszalin, burian

Tabelka przedstawia rozkład widma radiowego ustawionego wg długości fali. Jednym ze składników pasma radiowego jest zakres fal widzialnych oraz zakres fal niewidocznych dla ludzkiego oka czyli podczerwieni. Badania termowizyjne dla budownictwa wykonujemy zgodnie z polską normą PN EN 13187. W zakresie normy są, właściwości cieplne budynków, jakościowa detekcja wad cieplnych w budynku oraz metoda podczerwieni.

Wykonywanie badań termowizyjnych w następujących obszarach:

  • budownictwo,
  • siłownie okrętowe,
  • automatyka,
  • ciepłownictwo,
  • energetyka,
  • chłodnictwo,
  • przemysł spożywczy.

biuro inżynierskie - termowizja, okna, koszalin, burian biuro inżynierskie - termowizja, ściana, koszalin, burian biuro inżynierskie - termowizja, dom, koszalin, burian biuro inżynierskie - termowizja, budynek, koszalin, burian biuro inżynierskie - termowizja, koszalin, burian biuro inżynierskie - termowizja, podłoga, koszalin, burian

Termowizja w przemyśle jest narzędziem diagnostycznym dla maszyn i urządzeń. W Polsce na chwile obecną jeszcze mało dostrzegane jako forma diagnostyki. Za pomocą cyklicznych pomiarów termowizyjnych można wyłapać zmiany podwyższającej się temperatury np. w łożyskach , w różnego typu złączach elektrycznych, w elementach części maszyn będących w ruchu, w urządzeniach pod napięciem.

Sprzęt na którym pracuję:

Kamera FLIR i60 z detektorem 180x180 pikseli Zakres temperaturowy od -200C do 35 0C. Wbudowany obiektyw 25 stopni. Wbudowany na stałe aparat cyfrowy. Podświetlenie aparatu cyfrowego. Wyświetlacz LCD 3,5". 3 palety barw Celownik laserowy Funkcją PIP (zdjęcie podczerwone nakładane na zdjęcie aparatu cyfrowego kamera ta posiada opcję BLUETOOTH (nagrywanie tekstowe bezprzewodowo).


Trochę teorii z zakresu pomiaru Każde ciało jest źródłem promieniowania cieplnego. Wraz ze wzrostem temperatury emisyjność rośnie proporcjonalnie z czwartą potęgą temperatury (prawo Stefana - Boltzmanna). Prawo Stefana-Boltzmanna opisuje całkowitą moc wypromieniowywaną przez ciało doskonale czarne w danej temperaturze. Zostało opracowane w 1879 przez Jožefa Stefana i Ludwiga Boltzmanna.

 

Φ=σ*T4

gdzie:

  • Φ -strumień energii wypromieniowywany w kierunku prostopadłym do powierzchni ciała
  • σ- stała Stefana-Boltzmanna
  • T - temperatura w skali Kelvina