Usługa - świadectwo charakterystyki energetycznej, certyfikat energetyczny

Jeśli jeszcze nie masz świadectwa, a masz potrzebę wykonania jego, to zapraszam do skorzystania z naszej oferty.
Szybko i w sposób profesjonalny wykonamy dla Ciebie świadectwo charakterystyki energetycznej. Świadectwo jest jednym z wielu obowiązkowych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji technicznej dla nowo oddawanych budynków.
Termin realizacji do 3 dni od chwili zgłoszenia. Informacje które pomogą certyfikatorowi sprawnie wykonać świadectwo są w zakładce "dane do świadectwa".
Jeśli nie znasz odpowiedzi na nie, certyfikator w ramach zebrania kompletu danych o obiekcie osobiście dokona sprawdzenia.
W celu pozyskania niezbędnych informacji potrzebnych do wykonania świadectwa kliknij na link dane do świadectwa Warto wiedzieć że: Zgodnie z projektem ustawy o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych Świadectwo Energetyczne:

 • jest ważne na okres 10 lat o ile w tym czasie nie dokonano zmian projektowych lub wymiany okien;
 • jest dokumentem sporządzonym i poświadczonym przez uprawnionego specjalistę, określającym wielkość energii zużywanej na potrzeby ogrzewania i wentylacji;
 • przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • chłodzenia;
 • oświetlenia wbudowanego;

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy Prawa budowlanego, wszystkie nowe budynki oddawane do użytkowania oraz budynki i lokale sprzedawane lub wynajmowane od 1 stycznia 2009 r muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Świadectwa energetyczne nie są wymagane dla:

 • obiektów będących pod ochroną konserwatora zabytków na bazie przepisów o opiece i ochronie nad zabytkami;
 • budynków przeznaczonych na działalność religijną;
 • zaplanowanych na użytkowanie na okres krótszy jak 2 lata;
 • nie przeznaczonych do mieszkania służącej gospodarce rolnej;
 • obiektów gospodarczych i przemysłowych o zapotrzebowaniu na ciepło mniejszym niż 50 kWh / m2 / rok;
 • mieszkalnych będących w użytkowaniu krócej niż 4 miesiące w ciągu roku;
 • wolno stojących o powierzchni użytkowej nie większej niż 50m2.

Nowelizacja przepisów nałożyła na właścicieli i zarządców nieruchomości nowy obowiązek.
W przypadku budynków zasilanych z sieci ciepłowniczej lub budynków z instalacją centralnego ogrzewania właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie.

W przypadku budynków nowo projektowanych, do projektu budowlanego dołączona musi być świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to dokument, który zawiera informacje o zapotrzebowaniu na energię zapewniającą komfortowe użytkowanie domu.
Dla użytkownika nieruchomości najważniejszy element takiego certyfikatu to wskaźnik EK (energii końcowej).

Na podstawie wskaźnika EK można oszacować koszta utrzymania lokalu. W praktyce EK określa, w przeliczeniu na rok i m2 powierzchni użytkowej, ilość energii potrzebnej do ogrzania/chłodzenia lokalu oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest oczywiste, że im mniejsza jest wartość współczynnika EK, to lokal jest mniej energochłonny a tym samym bardziej oszczędny w utrzymaniu co widać w kosztach utrzymania i eksploatacji.

Podstawa prawna Podstawą prawną na mocy ustawy Ministerstwa Infrastruktury do wystawienia świadectwa charakterystyki energetycznej, w tym przypadku osób z poziomu Biura Inżynierskiego Automatyki jest ukończenie przez te osoby kierunkowych studiów podyplomowych na Politechnice Koszalińskiej.

Możliwość zweryfikowania uprawnień osoby uprawnionej do sporządzania • mgr inż.Marek Burian - wpis dp rejestru MI nr. 4907;nr uprawnień: 11943.