Usługa - lokalizacja wycieku, lokalizacja przecieku

Biuro oferuje usługi w zakresie:

  • lokalizacja wycieku wody zimnej z sieci wodociągowej;
  • lokalizacja wycieku wody gorącej użytkowej.

biuro inżynierkie, burian, koszalin, wodaTemat woda jak zawsze aktualny.
Nie mniej jednak woda jest żywiołem którego nie można pominąć ani go zlekceważyć. Jest cudem natury niezbędna do życia ale również mająca oblicze niszczycielskie.

Woda wymykająca się z pod kontroli poprzez wszelkiego rodzaju nieszczelności powoduje wszelkiego rodzaju erozje materiałów budowlanych jak również poprzez silne zawilgocenia stwarza sprzyjające warunki do powstawania wszelkiego rodzaju pleśni i grzybów mający negatywny wpływ na zdrowie człowieka.

Lokalizacja wycieków wody jest metodą bezinwazyjną (potwierdzenie jedynie wymaga nawiercenia otworu o średnicy 6 mm w celu wprowadzenia głowicy kamery) nie należy do tanich usług, a to z uwagi na trudny proces szukania oraz dysponowania odpowiednio specjalistycznym sprzętem.

Nie mniej jednak mając na względzie wielką demolkę w mieszkaniu spowodowaniem rozkuwaniem ścian i podłóg pokrytych już zazwyczaj kafelkami zalecane jest zwrócić się do firmy specjalistycznej mającej w swojej ofercie lokalizacje wycieków.

Użycie kamery termowizyjnej jest badaniem wstępnym wchodzących w zakres usługi lokalizacji wycieku.
Badanie kamerą niezbędne jest w przypadku ogrzewania podłogowego. Termowizja również pomocna jest w ustalaniu wstępnym miejsca wycieku, na podstawie zawilgoceń niewidocznych jeszcze ludzkim okiem.

biuro inżynierskie, koszalin, burian, endoskop, lokalizacja wycieku biuro inżynierskie, koszalin, burian, kamera termowizyjna, lokalizacja wycieku biuro inżynierskie, koszalin, burian, kompresor, lokalizacja wycieku biuro inżynierskie, koszalin, burian, stethophon, lokalizacja wycieku

Lokalizacja wody oparta jest na metodzie elektro-akustycznej. Metoda ta uznawana jest na całym świecie jako jedna z bardziej skutecznych metod do poszukiwania wszelkich nieszczelności nie tylko związanych z woda ale również z instalacja sprężonego powietrza w systemach pneumatyki.

Idea pracy geofonu polega na silnym wzmocnieniu sygnałów akustycznych i wibracji.
Geofon wyposażony jest w specjalistyczne filtry, które oddzielają "szumy instalacji wodnej" od szumu spowodowanym wyciekiem.
Poziom sygnału wyskalowany na wyświetlaczu LCD oraz słyszany w słuchawkach. Ulatująca woda wprowadza w drgania miejsce ulotu wywołując przy tym fale akustyczną. Im większy wypływ wody z instalacji tym większe drgania materiału i większa amplituda i częstotliwość dźwięku.

Lokalizacja wycieku jest wyzwaniem, który jest również procesem badawczym instalacji, a to z kolei niesie za sobą określenie procentu prawdopodobieństwa namierzenia wycieku.

Lokalizacja metodą elektro-akustyczną i termowizyjną daje skuteczność w poszukiwaniu wycieku około 70% - 80% mimo zaawansowanej techniki do jej poszukiwania nie daje 100% pewności na jej odszukanie.

 

 

 

Regulamin i zasady lokalizacji wycieku     (Obowiązkowo przeczytać)


Zakres lokalizacji (rury ciśnieniowe)

 

Lokalizacja wycieku i jej skuteczność w instalacji wodnej z materiałów  rur ocynkowanych, czarnych lub miedzianych

 

- wycieki na ciągach rur wodociągowych. Skuteczność wykrycia wycieku wynosi 70%-80%. Wycieki w postaci delikatnego wykraplania się wody czy "pocenia się rury" są w większości niewykrywalne.

- wyciek  ciepłej wody użytkowej, skuteczność  75%-90%

- wycieki podłogowej instalacji grzewczej. skuteczność wykrycia,  70-90% 

- wycieki z instalacji C.O. Warunkowo przyjmowane są zlecenia. Wykrycie, skuteczność  50% -70%. Trudność polega na niskim ciśnieniu w instalacji C.O. około 2 bary przez to mało skuteczne jest użycie geofonu

 

Uwaga:

- W przypadku torów wody wykonanych z rur PCV na wskutek złej transmisji dźwięku skuteczność wykrycia wynosi około 30% - 60% 

- Ułożenie rur w podłodze nad którymi jest warstwa izolacyjna w postaci płyty styropianu, wyklucza zastosowanie kamery termowizyjnej

 

Zlecając usługę lokalizacji wycieku klient jest zobowiązany do przeczytania REGULAMINU  

 

Lokalizacja wycieku może  zakończyć się procentowo ze skutkiem pozytywnym lub negatywnym. Niezależnie od wyników lokalizacji klient jest  zobowiązany do wykonania zapłaty za każda rozpoczętą godzinę pracy. To są koszty jakie ponosi osoba wykonująca zlecenie i ma to związek:

 

- z czasem poświęconym na poszukiwanie

- amortyzacja sprzętu 

- zasobu wiedzy 

 

Cena  lokalizacji: 450zł  netto * /za rozpoczętą godzinę 

dojazd: 2 zł/km */ poza teren Koszalina. Na terenie miasta 25zł 

 

Rezygnacja z usługi:

Klient ma prawo zrezygnować z wykonania usługi, ale musi to uczynić zanim wykonawca usługi wyruszy w trasę do klienta. Musi być przyjęcie i potwierdzenie rezygnacji przez wykonawcę !!!.

- Wykonanie telefonu odwoławczego w czasie kiedy wykonawca jest w drodze do klienta, skutkuje oplata tylko kilometrówki. Przelanie należności  opłaty na konto bankowe.

W przypadku rezygnacji z usługi lokalizacji zaraz po przybyciu do lokalu klienta, ponosi ON opłatę manipulacyjną. Rezygnacja z usługi jest zazwyczaj na wskutek wywiadu technicznego i wizji lokalnej.

- Nie wykonano badań pomiarowych aparaturą.

 Opłata Manipulacyjna: 80 zł */ plus dojazd. 

 

 Płatność : gotówka

 

Przypadki: 

- Nie zajmuje się lokalizacją wycieku wody opadowej (deszczówki).

- Nie zajmuję się lokalizacja wycieku z rur kanalizacyjnych

- Nie zajmuje się nieszczelnością odpływu liniowego jak również rozszczelnieniem się kabiny prysznicowej 

 

  Usługa lokalizacji wycieku dotyczy tylko rur ciśnieniowych. Zakładane minimalne ciśnienie w rurach 4 bary

 

Przyjęcie zlecenia

Zlecenie uważa się za przyjęte w chwili otrzymania SMS adresu lokalu i proponowanej godziny rozpoczęcia usługi . Wykonawca odpisuje "OK"

 

Rozpoczęcie zlecenia

Za moment rozpoczynające zlecenie przyjmuje się chwilę  w której  dokonano pierwszego pomiaru kamerą termowizyjna lub geofonem.

 

Przypadki i interpretacja

Klient wzywa na lokalizacje wycieku.

- zgłasza , ma ścianę  mokra w pomieszczeniu sąsiadującym z łazienka lub kuchnia. Kabina z odpływem liniowym. Ogrzewanie podłogowe.

- piętro niżej, zalany jest sufit sąsiada w pionie po stronie gdzie są łazienki i WC.

interpretacja:

 

1) brane do analizy są trzy przypadki  a) wyciek z rury wodociągowej  zimnej lub ciepłej wody b)  Przenikanie odpływowej wody na przegrody budowlane czyli na ścianę  lub posadzkę z kabiny prysznica.  c) ogrzewanie podłogowe i naścienne. 

 

Interpretacja i wykonanie

1a) analiza przepływu wody. Pomiary i lokalizacja wycieku kamerą termowizyjną lub geofonem. Skuteczność wykrycia w zależności od dostępności rur, stopnia wycieku i rodzaju materiału rury. 

 

1b) Np. ustalono i wykazano, że rury wodociągowe i ciepłej wody użytkowej  są szczelne.( zlecenie w tym aspekcie zostało wykonane)  skoro tak, a ściana nadal jest mokra znaczyć może że powstała nieszczelność izolacji poziomej w łazience od strony kabiny prysznicowej na styku: podłoga - ściana - odpływ liniowy . ( taka nieszczelność jest prawie nie do wykrycia "gołym okiem") Konieczne jest wykonanie ponownej ciężkiej izolacji przeciwwodnej w kabinie, ale ta diagnoza i wykonanie nie jest już w gestii wykonywanego zlecenia.

 

1c) w tym przypadku wyciek z rurek instalacji podłogowej byłby widoczny w postaci czerwonego rozlewiska. Jeżeli zwój  jest zapowietrzony i brak jest widocznego śladu jego przebiegu , powinno przeprowadzić się próbę ciśnienia tego zwoju, czyli niezbędna obecność hydraulika przy badaniu. Następnie wymuszona próba przepływu gorącej wody przez zwój i pomiar kamera termowizyjna. Jeśli brak jest widocznego wycieku to można wnioskować ze zwój jest szczelny ale zapowietrzony i należy wykluczyć jego jako przyczyny mokrej ściany

 

Osoba zlecająca usługę lokalizacji wycieku zna już zasady podane w regulaminie i wyraża na nie zgodę. 

 

* /- patrz w kontakcie na status firmy 

Ciekawe artykuły: Własność instalacji wodnej, miedzianej: [ czytaj artykuł ]