AQUA- contra     Ochrona przed zalaniem, zabezpieczenie przed zalaniem    

 

Wersja dla domu

Automatyczny zawór odcinający wodę 

System AQUA-contra, zabezpieczenie przed zalaniem nie używając sondy rozlania do detekcji wycieku. Również jest automatyką odcinania dopływu wody.

Działanie systemu opiera się na zliczaniu impulsów  wygenerowanych przepływem wody, dzięki temu można optymalnie kontrolować przepływy i ustawić kryteria pracy systemu.

Podstawowe kryteria to:

 1. kryterium przepływu
  • to programowany limit przepływu wody po przekroczeniu którego następuje blokada elektrozaworem.
 2. kryterium czasu
  • to programowany czas wolnego przepływu wody po przekroczeniu również zostanie aktywowany elektrozawór. Ma to miejsce np w czasie niedokręconego kranu i wolnego przepływu.
 3. kryterium szybki przepływ
  • zadziałanie tego kryterium jest w chwili zwiększonej prędkości przepływu wody na wskutek np. otwartego pęknięcia wężyka. zadziałanie jest po 8 s przepływu.
   Szybki przepływ zdecydowanie szybciej skraca czas reakcji sytemu na stan awaryjny.
 4. kryterium wyjazdowe
  • system sprawdza aktywność użytkownika. Jeżeli nie było poboru wody przez 16 godz. oznacza to, że nie ma nikogo w lokalu i system zmienia limit codzienny na wyjazdowy czyli z np. 25 litrów na 3 litry przepływu po przekroczeniu którego nastąpi zablokowanie aż do resetu przez użytkownika.

System zabezpiecza całą instalacje wodną budynku mającą początek za wodomierzem z nadajnikiem impulsów, a kończąc na ostatnim punkcie czerpalnym wody. 

Pod kątem skuteczności działania i zabezpieczenia przed zalaniem jest najlepszym dostępnym systemem na polskim rynku. Ochrona przed zalaniem nie tylko naszego mieszkania, ale i mieszkań położonych poniżej.  

 

 System przeciwzalaniu klasy AQUA contra  również pełni rolę  detekcji wycieków. Jest to najlepszy sposób na przeciwdziałaniu marnowaniu wody poprzez niedokręcone krany, przepuszczające wodę spłuczki WC. Wykryje wyciek  w ciągach wodnych umieszczonych w podłodze na gruncie. Monitoruje wszystkie ciągi wodne zarówno magistralne pionowe jak i odbiorcze poziome.  Programowo moduły są przystosowane do obsługi również i czujek rozlania wody. Same czujki jednak nie są uwzględniane w zestawie, ale to temat do ewentualnego samodzielnego rozbudowania systemu.

 

Minimalny wykrywany przepływ to:strumień wody napełniający szklankę wody o objętości 0,20 dm3  w ciągu  18 s 

 

System może współpracować z systemem alarmowym antywłamaniowym np. SATEL, przekazując binarnie (zestyk przekaźnika) sygnał zdalnego powiadomienia oraz ma możliwość( poprzez dodatkowy przekaźnik separujący) zsynchronizowania pracy elektrozaworu z uzbrojeniem lub rozbrojeniem alarmu. Wygodne to jest w przypadku np. wyjścia z domu przy uzbrojeniu alarmu z automatu zablokowany jest wtedy przepływ wody a przy powrocie odblokowany. 

 

System posiada tzw. licznik globalny przepływu. Po aktywacji zliczane są i wyświetlane impulsy przepływu. Doskonale nadaje się do pomiarów zużycia wody dziennej czy okolicznościowej. Aqua contra wspomagana jest dwoma zegarami astronomicznymi, które sterują również przepływem ze wskazaniem priorytetowym.

 

Technicznie, zastosowano w AQUA contra standardowe komponenty takie, jakie są używane w  domowych rozdzielnicach elektrycznych. Ma to wpływ na cenę, ale dziki temu jest proste serwisowanie i wysoka niezawodność systemu. 

 

biuro inżynierskie, koszalin, burian, AQUA contra, ochrona przed zalaniembiuro inżynierskie, koszalin, AQUA contra, ochrona przed zalaniembiuro inżynierskie, koszalin, burian, AQUA contra, ochrona przed zalaniem budynkubiuro inżynierskie, burian, AQUA contra, ochrona przed zalaniembiuro inżynierskie, komunikat a, AQUA contra, ochrona przed zalaniembiuro inżynierskie, koszalin, komunikat b, AQUA contra, ochrona przed zalaniembiuro inżynierskie, koszalin, burian, AQUA contra, ochrona przed zalaniem, komunikat cbiuro inżynierskie, komunikat 8, koszalin, burian, AQUA contra, ochrona przed zalaniembiuro inżynierskie, koszalin, burian, komunikat 9, AQUA contra, ochrona przed zalaniem 

Automatyka - AQUA firma, wersja dedykowana pod konkretne zastosowanie

 AQUA firma  - jest wersja zabezpieczenia przed zalaniem budynków użyteczności publicznej. Podstawowy algorytm detekcji przepływu jest taki sam jak w AQUA contra tyle, że cała reszta projektowana jest pod konkretne zastosowanie. System algorytmu jest tworzony prawie od podstaw uwzględniając tylko fragment kodu z AQUA contra. Na nowo tworzony jest  schemat logiczny,układ połączeń i cala reszta związana z dokumentacją. 

 

AQUA firma jako zabezpieczenie przed zalaniem bardzo dobrze sprawdza się we wszelkiego rodzaju biurach , na halach przemysłowych. magazynów , archiwów,  wszelkich obiektach, gdzie nie ma stałego dozoru służb ochrony. Nie posiada skomplikowanej struktury instalacji teletechnicznej potrzebnych do obsługi czujek przeciw zalaniu, co byłoby konieczne w systemach opartych tylko na czujkach rozlania.

 

AQUA firma to przede wszystkim jest zarządzanie przepływem w procesach technologicznych, gdzie kontroluje się przepływ w obwodach zamkniętych. stosowany jest również w branży obsługi turystycznej np na marinie jachtowej przy tankowaniu jachtów w wodę pitna.  AQUA firma doskonale zdaje egzamin na obiektach gospodarstw rolnych z inwentarzem żywym, z obsługa nawadniania nie tylko szklarni. Można też powiązać AQUA firmę z automatyka szklarni czyniąc system optymalnie dopasowany do potrzeb tego sektora.

biuro inżynierskie, koszalin, burian, AQUA contra, ochrona przed zalaniem, system 1biuro inżynierskie, koszalin, burian, AQUA contra, ochrona przed zalaniem, system 2biuro inżynierskie, koszalin, burian, AQUA contra, ochrona przed zalaniem, system 3biuro inżynierskie, koszalin, burian, AQUA contra, ochrona przed zalaniem, system 4biuro inżynierskie, koszalin, burian, AQUA contra, ochrona przed zalaniem, system 5