automatyka miejska  
 

  

Ceny za badanie kamerą termowizyjną FLIR i60

Osoby fizyczne

- domki jednorodzinne(250zł + VAT + raport), o powierzchni do 190m2

- domki jednorodzinne(300zł + VAT + raport),o powierzchni użytkowej 200m2-250m2

- mieszkania lokatorskie(200zł + VAT + raport).

- jeden pokój z jednym oknem,jednak jego powierzchnia nie większa niż 30m2 (150zł+ VAT + raport)

- raport standard -cena 250zł

Dachy dla osoby fizycznej

Dachy dla firm

Budynki inne niż domki jednorodzinne cena zależna od:

Rozdzielnice elektryczne , cena negocjowana

Ustalenie trasy rur z wodą ciepłą - Użycie kamery termowizyjnej w celach ustalenia trasy przebiegu rur jest traktowane jako prace lokalizacji wycieku, co skutkuje przyjęcie stawki za każda rozpoczęta godzinę pracy (300zł netto)

Średnio na badanie termowizyjne przeznacza się od 1-2 godz pracy z kamerą.

Wystawiamy faktury VAT


Regulamin.

Regulamin dotyczy zleceń termowizyjnych. Zleceniodawca jest zobowiązany zapoznać się z jego treścią.